Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: φθείρω, to destroy
(φθείρω, φθερέω, ἔφθειρα, ἔφθαρκα, ἔφθαρμαι, ἐφθάρην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

φθείρω
φθείρεις
φθείρει
φθείρομεν
φθείρετε
φθείρουσι

Present
subjunctive

φθείρω
φθείρῃς
φθείρῃ
φθείρωμεν
φθείρητε
φθείρωσι

Present
optative

φθείροιμι
φθείροις
φθείροι
φθείροιμεν
φθείροιτε
φθείροιεν

Present
infinitive

φθείρειν

Present
participles

φθείρων
φθείρουσα
φθείρον

Present
imperative

φθεῖρε
φθείρετε

Aorist
indicative

ἔφθειρα
ἔφθειρας
ἔφθειρε
ἐφθείραμεν
ἐφθείρατε
ἔφθειραν

Aorist
subjunctive

φθείρω
φθείρῃς
φθείρῃ
φθείρωμεν
φθείρητε
φθείρωσι

Aorist
optative

φθείραιμι
φθείρειας
φθείρειε
φθείραιμεν
φθείραιτε
φθείρειαν

Aorist
infinitive

φθεῖραι

Aorist
participles

φθείρας
φθείρασα
φθεῖραν

Aorist
imperative

φθεῖρον
φθείρατε
Future
indicative

φθερῶ
φθερεῖς
φθερεῖ
φθεροῦμεν
φθερεῖτε
φθεροῦσι

Future
optative

φθεροῖμι
φθεροῖς
φθεροῖ
φθεροῖμεν
φθεροῖτε
φθεροῖεν

Future
infinitive

φθερεῖν

Future
participles

φθερῶν
φθεροῦσα
φθεροῦν

Imperfect
indicative

ἔφθειρον
ἔφθειρες
ἔφθειρε
ἐφθείρομεν
ἐφθείρετε
ἔφθειρον

Perfect
indicative

ἔφθαρκα
ἔφθαρκας
ἔφθαρκε
ἐφθάρκαμεν
ἐφθάρκατε
ἐφθάρκασι

Perfect
subjunctive

ἐφθάρκω
ἐφθάρκῃς
ἐφθάρκῃ
ἐφθάρκωμεν
ἐφθάρκητε
ἐφθάρκωσι

Perfect
optative

ἐφθάρκοιμι
ἐφθάρκοις
ἐφθάρκοι
ἐφθάρκοιμεν
ἐφθάρκοιτε
ἐφθάρκοιεν

Perfect
infinitive

ἐφθαρκέναι

Perfect
participles

ἐφθαρκώς
ἐφθαρκυῖα
ἐφθαρκός

Pluperfect
indicative

ἠφθάρκη
ἠφθάρκης
ἠφθάρκει
ἠφθάρκεμεν
ἠφθάρκετε
ἠφθάρκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

φθείρομαι
φθείρει
φθείρεται
φθειρόμεθα
φθείρεσθε
φθείρονται

Present
subjunctive

φθείρωμαι
φθείρῃ
φθείρηται
φθειρώμεθα
φθείρησθε
φθείρωνται

Present
optative

φθειροίμην
φθείροιο
φθείροιτο
φθειροίμεθα
φθείροισθε
φθείροιντο

Present
infinitive

φθείρεσθαι

Present
participles

φθειρόμενος
φθειρομένη
φθειρόμενον

Present
imperative

φθείρου
φθείρεσθε
Aorist
indicative

ἐφθειράμην
ἐφθείρω
ἐφθείρατο
ἐφθειράμεθα
ἐφθείρασθε
ἐφθείραντο

Aorist
subjunctive

φθείρωμαι
φθείρῃ
φθείρηται
φθειρώμεθα
φθείρησθε
φθείρωνται

Aorist
optative

φθειραίμην
φθείραιο
φθείραιτο
φθειραίμεθα
φθείραισθε
φθείραιντο

Aorist
infinitive

φθείρασθαι

Aorist
participles

φθειράμενος
φθειραμένη
φθειράμενον

Aorist
imperative

φθεῖραι
φθείρασθε
Future
indicative

φθεροῦμαι
φθερεῖ
φθερεῖται
φθεροῦμεθα
φθερεῖσθε
φθεροῦνται

Future
optative

φθεροίμην
φθεροῖο
φθεροῖτο
φθεροίμεθα
φθεροῖσθε
φθεροῖντο

Future
infinitive

φθερεῖσθαι

Future
participles

φθερούμενος
φθερουμένη
φθερούμενον

Imperfect
indicative

ἐφθειρόμην
ἐφθείρου
ἐφθείρετο
ἐφθειρόμεθα
ἐφθείρεσθε
ἐφθείροντο

Perfect
indicative

ἔφθαρμαι
ἔφθαρσαι
ἔφθαρται
ἐφθάρμεθα
ἔφθαρσθε
ἔφθαρνται

Perfect
infinitive

ἐφθάρσθαι

Perfect
participles

ἐφθαρμένος
ἐφθαρμένη
ἐφθαρμένον

Pluperfect
indicative

ἠφθάρμην
ἤφθαρσο
ἤφθαρτο
ἠφθάρμεθα
ἤφθαρσθε
ἤφθαρντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

φθείρομαι
φθείρει
φθείρεται
φθειρόμεθα
φθείρεσθε
φθείρονται

Present
subjunctive

φθείρωμαι
φθείρῃ
φθείρηται
φθειρώμεθα
φθείρησθε
φθείρωνται

Present
optative

φθειροίμην
φθείροιο
φθείροιτο
φθειροίμεθα
φθείροισθε
φθείροιντο

Present
infinitive

φθείρεσθαι

Present
participles

φθειρόμενος
φθειρομένη
φθειρόμενον

Present
imperative

φθείρου
φθείρεσθε
Aorist
indicative

ἐφθάρην
ἐφθάρης
ἐφθάρη
ἐφθάρημεν
ἐφθάρητε
ἐφθάρησαν

Aorist
subjunctive

φθαρῶ
φθαρῇς
φθαρῇ
φθαρῶμεν
φθαρῆτε
φθαρῶσι

Aorist
optative

φθαρείην
φθαρείης
φθαρείη
φθαρεῖμεν
φθαρεῖτε
φθαρεῖεν

Aorist
infinitive

φθαρῆναι

Aorist
participles

φθαρείς
φθαρεῖσα
φθαρέν

Aorist
imperative

φθάρητι
φθάρητε
Future
indicative

φθαρήσομαι
φθαρήσει
φθαρήσεται
φθαρησόμεθα
φθαρήσεσθε
φθαρήσονται

Future
optative

φθαρησοίμην
φθαρήσοιο
φθαρήσοιτο
φθαρησοίμεθα
φθαρήσοισθε
φθαρήσοιντο

Future
infinitive

φθαρήσεσθαι

Future
participles

φθαρησόμενος
φθαρησομένη
φθαρησόμενον

Imperfect
indicative

ἐφθειρόμην
ἐφθείρου
ἐφθείρετο
ἐφθειρόμεθα
ἐφθείρεσθε
ἐφθείροντο

Perfect
indicative

ἔφθαρμαι
ἔφθαρσαι
ἔφθαρται
ἐφθάρμεθα
ἔφθαρσθε
ἔφθαρνται

Perfect
infinitive

ἐφθάρσθαι

Perfect
participles

ἐφθαρμένος
ἐφθαρμένη
ἐφθαρμένον

Pluperfect
indicative

ἠφθάρμην
ἤφθαρσο
ἤφθαρτο
ἠφθάρμεθα
ἤφθαρσθε
ἤφθαρντο