Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: φθάνω, to anticipate
(φθάνω, φθήσομαι, ἔφθασα, ἔφθακα, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

φθάνω
φθάνεις
φθάνει
φθάνομεν
φθάνετε
φθάνουσι

Present
subjunctive

φθάνω
φθάνῃς
φθάνῃ
φθάνωμεν
φθάνητε
φθάνωσι

Present
optative

φθάνοιμι
φθάνοις
φθάνοι
φθάνοιμεν
φθάνοιτε
φθάνοιεν

Present
infinitive

φθάνειν

Present
participles

φθάνων
φθάνουσα
φθάνον

Present
imperative

φθάνε
φθάνετε

Aorist
indicative

ἔφθασα
ἔφθασας
ἔφθασε
ἐφθάσαμεν
ἐφθάσατε
ἔφθασαν

Aorist
subjunctive

φθάσω
φθάσῃς
φθάσῃ
φθάσωμεν
φθάσητε
φθάσωσι

Aorist
optative

φθάσαιμι
φθάσειας
φθάσειε
φθάσαιμεν
φθάσαιτε
φθάσειαν

Aorist
infinitive

φθάσαι

Aorist
participles

φθάσας
φθάσασα
φθάσαν

Aorist
imperative

φθάσον
φθάσατε
Imperfect
indicative

ἔφθανον
ἔφθανες
ἔφθανε
ἐφθάνομεν
ἐφθάνετε
ἔφθανον

Perfect
indicative

ἔφθακα
ἔφθακας
ἔφθακε
ἐφθάκαμεν
ἐφθάκατε
ἐφθάκασι

Perfect
subjunctive

ἐφθάκω
ἐφθάκῃς
ἐφθάκῃ
ἐφθάκωμεν
ἐφθάκητε
ἐφθάκωσι

Perfect
optative

ἐφθάκοιμι
ἐφθάκοις
ἐφθάκοι
ἐφθάκοιμεν
ἐφθάκοιτε
ἐφθάκοιεν

Perfect
infinitive

ἐφθακέναι

Perfect
participles

ἐφθακώς
ἐφθακυῖα
ἐφθακός

Pluperfect
indicative

ἠφθάκη
ἠφθάκης
ἠφθάκει
ἠφθάκεμεν
ἠφθάκετε
ἠφθάκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

φθάνομαι
φθάνει
φθάνεται
φθανόμεθα
φθάνεσθε
φθάνονται

Present
subjunctive

φθάνωμαι
φθάνῃ
φθάνηται
φθανώμεθα
φθάνησθε
φθάνωνται

Present
optative

φθανοίμην
φθάνοιο
φθάνοιτο
φθανοίμεθα
φθάνοισθε
φθάνοιντο

Present
infinitive

φθάνεσθαι

Present
participles

φθανόμενος
φθανομένη
φθανόμενον

Present
imperative

φθάνου
φθάνεσθε
Aorist
indicative

ἐφθασάμην
ἐφθάσω
ἐφθάσατο
ἐφθασάμεθα
ἐφθάσασθε
ἐφθάσαντο

Aorist
subjunctive

φθάσωμαι
φθάσῃ
φθάσηται
φθασώμεθα
φθάσησθε
φθάσωνται

Aorist
optative

φθασαίμην
φθάσαιο
φθάσαιτο
φθασαίμεθα
φθάσαισθε
φθάσαιντο

Aorist
infinitive

φθάσασθαι

Aorist
participles

φθασάμενος
φθασαμένη
φθασάμενον

Aorist
imperative

φθάσαι
φθάσασθε
Future
indicative

φθήσομαι
φθήσει
φθήσεται
φθησόμεθα
φθήσεσθε
φθήσονται

Future
optative

φθησοίμην
φθήσοιο
φθήσοιτο
φθησοίμεθα
φθήσοισθε
φθήσοιντο

Future
infinitive

φθήσεσθαι

Future
participles

φθησόμενος
φθησομένη
φθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐφθανόμην
ἐφθάνου
ἐφθάνετο
ἐφθανόμεθα
ἐφθάνεσθε
ἐφθάνοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

φθάνομαι
φθάνει
φθάνεται
φθανόμεθα
φθάνεσθε
φθάνονται

Present
subjunctive

φθάνωμαι
φθάνῃ
φθάνηται
φθανώμεθα
φθάνησθε
φθάνωνται

Present
optative

φθανοίμην
φθάνοιο
φθάνοιτο
φθανοίμεθα
φθάνοισθε
φθάνοιντο

Present
infinitive

φθάνεσθαι

Present
participles

φθανόμενος
φθανομένη
φθανόμενον

Present
imperative

φθάνου
φθάνεσθε
Imperfect
indicative

ἐφθανόμην
ἐφθάνου
ἐφθάνετο
ἐφθανόμεθα
ἐφθάνεσθε
ἐφθάνοντο