Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: φεύγω, to flee
(φεύγω, φεύξομαι, ἔφυγον, πέφευγα, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

φεύγω
φεύγεις
φεύγει
φεύγομεν
φεύγετε
φεύγουσι

Present
subjunctive

φεύγω
φεύγῃς
φεύγῃ
φεύγωμεν
φεύγητε
φεύγωσι

Present
optative

φεύγοιμι
φεύγοις
φεύγοι
φεύγοιμεν
φεύγοιτε
φεύγοιεν

Present
infinitive

φεύγειν

Present
participles

φεύγων
φεύγουσα
φεύγον

Present
imperative

φεῦγε
φεύγετε

Aorist
indicative

ἔφυγον
ἔφυγες
ἔφυγε
ἐφύγομεν
ἐφύγετε
ἔφυγον

Aorist
subjunctive

φύγω
φύγῃς
φύγῃ
φύγωμεν
φύγητε
φύγωσι

Aorist
optative

φύγοιμι
φύγοις
φύγοι
φύγοιμεν
φύγοιτε
φύγοιεν

Aorist
infinitive

φυγεῖν

Aorist
participles

φυγών
φυγοῦσα
φυγόν

Aorist
imperative

φύγε
φύγετε
Imperfect
indicative

ἔφευγον
ἔφευγες
ἔφευγε
ἐφεύγομεν
ἐφεύγετε
ἔφευγον

Perfect
indicative

πέφευγα
πέφευγας
πέφευγε
πεφεύγαμεν
πεφεύγατε
πεφεύγασι

Perfect
subjunctive

πεφεύγω
πεφεύγῃς
πεφεύγῃ
πεφεύγωμεν
πεφεύγητε
πεφεύγωσι

Perfect
optative

πεφεύγοιμι
πεφεύγοις
πεφεύγοι
πεφεύγοιμεν
πεφεύγοιτε
πεφεύγοιεν

Perfect
infinitive

πεφευγέναι

Perfect
participles

πεφευγώς
πεφευγυῖα
πεφευγός

Pluperfect
indicative

ἐπεφεύγη
ἐπεφεύγης
ἐπεφεύγει
ἐπεφεύγεμεν
ἐπεφεύγετε
ἐπεφεύγεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

φεύγομαι
φεύγει
φεύγεται
φευγόμεθα
φεύγεσθε
φεύγονται

Present
subjunctive

φεύγωμαι
φεύγῃ
φεύγηται
φευγώμεθα
φεύγησθε
φεύγωνται

Present
optative

φευγοίμην
φεύγοιο
φεύγοιτο
φευγοίμεθα
φεύγοισθε
φεύγοιντο

Present
infinitive

φεύγεσθαι

Present
participles

φευγόμενος
φευγομένη
φευγόμενον

Present
imperative

φεύγου
φεύγεσθε
Aorist
indicative

ἐφυγόμην
ἐφύγου
ἐφύγετο
ἐφυγόμεθα
ἐφύγεσθε
ἐφύγοντο

Aorist
subjunctive

φύγωμαι
φύγῃ
φύγηται
φυγώμεθα
φύγησθε
φύγωνται

Aorist
optative

φυγοίμην
φύγοιο
φύγοιτο
φυγοίμεθα
φύγοισθε
φύγοιντο

Aorist
infinitive

φυγέσθαι

Aorist
participles

φυγόμενος
φυγομένη
φυγόμενον

Aorist
imperative

φυγοῦ
φύγεσθε
Future
indicative

φεύξομαι
φεύξει
φεύξεται
φευξόμεθα
φεύξεσθε
φεύξονται

Future
optative

φευξοίμην
φεύξοιο
φεύξοιτο
φευξοίμεθα
φεύξοισθε
φεύξοιντο

Future
infinitive

φεύξεσθαι

Future
participles

φευξόμενος
φευξομένη
φευξόμενον

Imperfect
indicative

ἐφευγόμην
ἐφεύγου
ἐφεύγετο
ἐφευγόμεθα
ἐφεύγεσθε
ἐφεύγοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

φεύγομαι
φεύγει
φεύγεται
φευγόμεθα
φεύγεσθε
φεύγονται

Present
subjunctive

φεύγωμαι
φεύγῃ
φεύγηται
φευγώμεθα
φεύγησθε
φεύγωνται

Present
optative

φευγοίμην
φεύγοιο
φεύγοιτο
φευγοίμεθα
φεύγοισθε
φεύγοιντο

Present
infinitive

φεύγεσθαι

Present
participles

φευγόμενος
φευγομένη
φευγόμενον

Present
imperative

φεύγου
φεύγεσθε
Imperfect
indicative

ἐφευγόμην
ἐφεύγου
ἐφεύγετο
ἐφευγόμεθα
ἐφεύγεσθε
ἐφεύγοντο