Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: τυγχάνω, to happen
(τυγχάνω, τεύξομαι, ἔτυχον, τετύχηκα, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

τυγχάνω
τυγχάνεις
τυγχάνει
τυγχάνομεν
τυγχάνετε
τυγχάνουσι

Present
subjunctive

τυγχάνω
τυγχάνῃς
τυγχάνῃ
τυγχάνωμεν
τυγχάνητε
τυγχάνωσι

Present
optative

τυγχάνοιμι
τυγχάνοις
τυγχάνοι
τυγχάνοιμεν
τυγχάνοιτε
τυγχάνοιεν

Present
infinitive

τυγχάνειν

Present
participles

τυγχάνων
τυγχάνουσα
τυγχάνον

Present
imperative

τύγχανε
τυγχάνετε

Aorist
indicative

ἔτυχον
ἔτυχες
ἔτυχε
ἐτύχομεν
ἐτύχετε
ἔτυχον

Aorist
subjunctive

τύχω
τύχῃς
τύχῃ
τύχωμεν
τύχητε
τύχωσι

Aorist
optative

τύχοιμι
τύχοις
τύχοι
τύχοιμεν
τύχοιτε
τύχοιεν

Aorist
infinitive

τυχεῖν

Aorist
participles

τυχών
τυχοῦσα
τυχόν

Aorist
imperative

τύχε
τύχετε
Imperfect
indicative

ἐτύγχανον
ἐτύγχανες
ἐτύγχανε
ἐτυγχάνομεν
ἐτυγχάνετε
ἐτύγχανον

Perfect
indicative

τετύχηκα
τετύχηκας
τετύχηκε
τετυχήκαμεν
τετυχήκατε
τετυχήκασι

Perfect
subjunctive

τετυχήκω
τετυχήκῃς
τετυχήκῃ
τετυχήκωμεν
τετυχήκητε
τετυχήκωσι

Perfect
optative

τετυχήκοιμι
τετυχήκοις
τετυχήκοι
τετυχήκοιμεν
τετυχήκοιτε
τετυχήκοιεν

Perfect
infinitive

τετυχηκέναι

Perfect
participles

τετυχηκώς
τετυχηκυῖα
τετυχηκός

Pluperfect
indicative

ἐτετυχήκη
ἐτετυχήκης
ἐτετυχήκει
ἐτετυχήκεμεν
ἐτετυχήκετε
ἐτετυχήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

τυγχάνομαι
τυγχάνει
τυγχάνεται
τυγχανόμεθα
τυγχάνεσθε
τυγχάνονται

Present
subjunctive

τυγχάνωμαι
τυγχάνῃ
τυγχάνηται
τυγχανώμεθα
τυγχάνησθε
τυγχάνωνται

Present
optative

τυγχανοίμην
τυγχάνοιο
τυγχάνοιτο
τυγχανοίμεθα
τυγχάνοισθε
τυγχάνοιντο

Present
infinitive

τυγχάνεσθαι

Present
participles

τυγχανόμενος
τυγχανομένη
τυγχανόμενον

Present
imperative

τυγχάνου
τυγχάνεσθε
Aorist
indicative

ἐτυχόμην
ἐτύχου
ἐτύχετο
ἐτυχόμεθα
ἐτύχεσθε
ἐτύχοντο

Aorist
subjunctive

τύχωμαι
τύχῃ
τύχηται
τυχώμεθα
τύχησθε
τύχωνται

Aorist
optative

τυχοίμην
τύχοιο
τύχοιτο
τυχοίμεθα
τύχοισθε
τύχοιντο

Aorist
infinitive

τυχέσθαι

Aorist
participles

τυχόμενος
τυχομένη
τυχόμενον

Aorist
imperative

τυχοῦ
τύχεσθε
Future
indicative

τεύξομαι
τεύξει
τεύξεται
τευξόμεθα
τεύξεσθε
τεύξονται

Future
optative

τευξοίμην
τεύξοιο
τεύξοιτο
τευξοίμεθα
τεύξοισθε
τεύξοιντο

Future
infinitive

τεύξεσθαι

Future
participles

τευξόμενος
τευξομένη
τευξόμενον

Imperfect
indicative

ἐτυγχανόμην
ἐτυγχάνου
ἐτυγχάνετο
ἐτυγχανόμεθα
ἐτυγχάνεσθε
ἐτυγχάνοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

τυγχάνομαι
τυγχάνει
τυγχάνεται
τυγχανόμεθα
τυγχάνεσθε
τυγχάνονται

Present
subjunctive

τυγχάνωμαι
τυγχάνῃ
τυγχάνηται
τυγχανώμεθα
τυγχάνησθε
τυγχάνωνται

Present
optative

τυγχανοίμην
τυγχάνοιο
τυγχάνοιτο
τυγχανοίμεθα
τυγχάνοισθε
τυγχάνοιντο

Present
infinitive

τυγχάνεσθαι

Present
participles

τυγχανόμενος
τυγχανομένη
τυγχανόμενον

Present
imperative

τυγχάνου
τυγχάνεσθε
Imperfect
indicative

ἐτυγχανόμην
ἐτυγχάνου
ἐτυγχάνετο
ἐτυγχανόμεθα
ἐτυγχάνεσθε
ἐτυγχάνοντο