Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: τρέχω, to run
(τρέχω, δραμέομαι, ἔδραμον, δεδράμηκα, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

τρέχω
τρέχεις
τρέχει
τρέχομεν
τρέχετε
τρέχουσι

Present
subjunctive

τρέχω
τρέχῃς
τρέχῃ
τρέχωμεν
τρέχητε
τρέχωσι

Present
optative

τρέχοιμι
τρέχοις
τρέχοι
τρέχοιμεν
τρέχοιτε
τρέχοιεν

Present
infinitive

τρέχειν

Present
participles

τρέχων
τρέχουσα
τρέχον

Present
imperative

τρέχε
τρέχετε

Aorist
indicative

ἔδραμον
ἔδραμες
ἔδραμε
ἐδράμομεν
ἐδράμετε
ἔδραμον

Aorist
subjunctive

δράμω
δράμῃς
δράμῃ
δράμωμεν
δράμητε
δράμωσι

Aorist
optative

δράμοιμι
δράμοις
δράμοι
δράμοιμεν
δράμοιτε
δράμοιεν

Aorist
infinitive

δραμεῖν

Aorist
participles

δραμών
δραμοῦσα
δραμόν

Aorist
imperative

δράμε
δράμετε
Imperfect
indicative

ἔτρεχον
ἔτρεχες
ἔτρεχε
ἐτρέχομεν
ἐτρέχετε
ἔτρεχον

Perfect
indicative

δεδράμηκα
δεδράμηκας
δεδράμηκε
δεδραμήκαμεν
δεδραμήκατε
δεδραμήκασι

Perfect
subjunctive

δεδραμήκω
δεδραμήκῃς
δεδραμήκῃ
δεδραμήκωμεν
δεδραμήκητε
δεδραμήκωσι

Perfect
optative

δεδραμήκοιμι
δεδραμήκοις
δεδραμήκοι
δεδραμήκοιμεν
δεδραμήκοιτε
δεδραμήκοιεν

Perfect
infinitive

δεδραμηκέναι

Perfect
participles

δεδραμηκώς
δεδραμηκυῖα
δεδραμηκός

Pluperfect
indicative

ἐδεδραμήκη
ἐδεδραμήκης
ἐδεδραμήκει
ἐδεδραμήκεμεν
ἐδεδραμήκετε
ἐδεδραμήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

τρέχομαι
τρέχει
τρέχεται
τρεχόμεθα
τρέχεσθε
τρέχονται

Present
subjunctive

τρέχωμαι
τρέχῃ
τρέχηται
τρεχώμεθα
τρέχησθε
τρέχωνται

Present
optative

τρεχοίμην
τρέχοιο
τρέχοιτο
τρεχοίμεθα
τρέχοισθε
τρέχοιντο

Present
infinitive

τρέχεσθαι

Present
participles

τρεχόμενος
τρεχομένη
τρεχόμενον

Present
imperative

τρέχου
τρέχεσθε
Aorist
indicative

ἐδραμόμην
ἐδράμου
ἐδράμετο
ἐδραμόμεθα
ἐδράμεσθε
ἐδράμοντο

Aorist
subjunctive

δράμωμαι
δράμῃ
δράμηται
δραμώμεθα
δράμησθε
δράμωνται

Aorist
optative

δραμοίμην
δράμοιο
δράμοιτο
δραμοίμεθα
δράμοισθε
δράμοιντο

Aorist
infinitive

δραμέσθαι

Aorist
participles

δραμόμενος
δραμομένη
δραμόμενον

Aorist
imperative

δραμοῦ
δράμεσθε
Future
indicative

δραμοῦμαι
δραμεῖ
δραμεῖται
δραμοῦμεθα
δραμεῖσθε
δραμοῦνται

Future
optative

δραμοίμην
δραμοῖο
δραμοῖτο
δραμοίμεθα
δραμοῖσθε
δραμοῖντο

Future
infinitive

δραμεῖσθαι

Future
participles

δραμούμενος
δραμουμένη
δραμούμενον

Imperfect
indicative

ἐτρεχόμην
ἐτρέχου
ἐτρέχετο
ἐτρεχόμεθα
ἐτρέχεσθε
ἐτρέχοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

τρέχομαι
τρέχει
τρέχεται
τρεχόμεθα
τρέχεσθε
τρέχονται

Present
subjunctive

τρέχωμαι
τρέχῃ
τρέχηται
τρεχώμεθα
τρέχησθε
τρέχωνται

Present
optative

τρεχοίμην
τρέχοιο
τρέχοιτο
τρεχοίμεθα
τρέχοισθε
τρέχοιντο

Present
infinitive

τρέχεσθαι

Present
participles

τρεχόμενος
τρεχομένη
τρεχόμενον

Present
imperative

τρέχου
τρέχεσθε
Imperfect
indicative

ἐτρεχόμην
ἐτρέχου
ἐτρέχετο
ἐτρεχόμεθα
ἐτρέχεσθε
ἐτρέχοντο