Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: παιδεύω, to raise a child
(παιδεύω, παιδεύσω, ἐπαίδευσα, πεπαίδευκα, πεπαίδευμαι, ἐπαιδεύθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

παιδεύω
παιδεύεις
παιδεύει
παιδεύομεν
παιδεύετε
παιδεύουσι

Present
subjunctive

παιδεύω
παιδεύῃς
παιδεύῃ
παιδεύωμεν
παιδεύητε
παιδεύωσι

Present
optative

παιδεύοιμι
παιδεύοις
παιδεύοι
παιδεύοιμεν
παιδεύοιτε
παιδεύοιεν

Present
infinitive

παιδεύειν

Present
participles

παιδεύων
παιδεύουσα
παιδεῦον

Present
imperative

παίδευε
παιδεύετε

Aorist
indicative

ἐπαίδευσα
ἐπαίδευσας
ἐπαίδευσε
ἐπαιδεύσαμεν
ἐπαιδεύσατε
ἐπαίδευσαν

Aorist
subjunctive

παιδεύσω
παιδεύσῃς
παιδεύσῃ
παιδεύσωμεν
παιδεύσητε
παιδεύσωσι

Aorist
optative

παιδεύσαιμι
παιδεύσειας
παιδεύσειε
παιδεύσαιμεν
παιδεύσαιτε
παιδεύσειαν

Aorist
infinitive

παιδεῦσαι

Aorist
participles

παιδεύσας
παιδεύσασα
παιδεῦσαν

Aorist
imperative

παίδευσον
παιδεύσατε
Future
indicative

παιδεύσω
παιδεύσεις
παιδεύσει
παιδεύσομεν
παιδεύσετε
παιδεύσουσι

Future
optative

παιδεύσοιμι
παιδεύσοις
παιδεύσοι
παιδεύσοιμεν
παιδεύσοιτε
παιδεύσοιεν

Future
infinitive

παιδεύσειν

Future
participles

παιδεύσων
παιδεύσουσα
παιδεῦσον

Imperfect
indicative

ἐπαίδευον
ἐπαίδευες
ἐπαίδευε
ἐπαιδεύομεν
ἐπαιδεύετε
ἐπαίδευον

Perfect
indicative

πεπαίδευκα
πεπαίδευκας
πεπαίδευκε
πεπαιδεύκαμεν
πεπαιδεύκατε
πεπαιδεύκασι

Perfect
subjunctive

πεπαιδεύκω
πεπαιδεύκῃς
πεπαιδεύκῃ
πεπαιδεύκωμεν
πεπαιδεύκητε
πεπαιδεύκωσι

Perfect
optative

πεπαιδεύκοιμι
πεπαιδεύκοις
πεπαιδεύκοι
πεπαιδεύκοιμεν
πεπαιδεύκοιτε
πεπαιδεύκοιεν

Perfect
infinitive

πεπαιδευκέναι

Perfect
participles

πεπαιδευκώς
πεπαιδευκυῖα
πεπαιδευκός

Pluperfect
indicative

ἐπεπαιδεύκη
ἐπεπαιδεύκης
ἐπεπαιδεύκει
ἐπεπαιδεύκεμεν
ἐπεπαιδεύκετε
ἐπεπαιδεύκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

παιδεύομαι
παιδεύει
παιδεύεται
παιδευόμεθα
παιδεύεσθε
παιδεύονται

Present
subjunctive

παιδεύωμαι
παιδεύῃ
παιδεύηται
παιδευώμεθα
παιδεύησθε
παιδεύωνται

Present
optative

παιδευοίμην
παιδεύοιο
παιδεύοιτο
παιδευοίμεθα
παιδεύοισθε
παιδεύοιντο

Present
infinitive

παιδεύεσθαι

Present
participles

παιδευόμενος
παιδευομένη
παιδευόμενον

Present
imperative

παιδεύου
παιδεύεσθε
Aorist
indicative

ἐπαιδευσάμην
ἐπαιδεύσω
ἐπαιδεύσατο
ἐπαιδευσάμεθα
ἐπαιδεύσασθε
ἐπαιδεύσαντο

Aorist
subjunctive

παιδεύσωμαι
παιδεύσῃ
παιδεύσηται
παιδευσώμεθα
παιδεύσησθε
παιδεύσωνται

Aorist
optative

παιδευσαίμην
παιδεύσαιο
παιδεύσαιτο
παιδευσαίμεθα
παιδεύσαισθε
παιδεύσαιντο

Aorist
infinitive

παιδεύσασθαι

Aorist
participles

παιδευσάμενος
παιδευσαμένη
παιδευσάμενον

Aorist
imperative

παίδευσαι
παιδεύσασθε
Future
indicative

παιδεύσομαι
παιδεύσει
παιδεύσεται
παιδευσόμεθα
παιδεύσεσθε
παιδεύσονται

Future
optative

παιδευσοίμην
παιδεύσοιο
παιδεύσοιτο
παιδευσοίμεθα
παιδεύσοισθε
παιδεύσοιντο

Future
infinitive

παιδεύσεσθαι

Future
participles

παιδευσόμενος
παιδευσομένη
παιδευσόμενον

Imperfect
indicative

ἐπαιδευόμην
ἐπαιδεύου
ἐπαιδεύετο
ἐπαιδευόμεθα
ἐπαιδεύεσθε
ἐπαιδεύοντο

Perfect
indicative

πεπαίδευμαι
πεπαίδευσαι
πεπαίδευται
πεπαιδεύμεθα
πεπαίδευσθε
πεπαίδευνται

Perfect
infinitive

πεπαιδεῦσθαι

Perfect
participles

πεπαιδευμένος
πεπαιδευμένη
πεπαιδευμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπαιδεύμην
ἐπεπαίδευσο
ἐπεπαίδευτο
ἐπεπαιδεύμεθα
ἐπεπαίδευσθε
ἐπεπαίδευντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

παιδεύομαι
παιδεύει
παιδεύεται
παιδευόμεθα
παιδεύεσθε
παιδεύονται

Present
subjunctive

παιδεύωμαι
παιδεύῃ
παιδεύηται
παιδευώμεθα
παιδεύησθε
παιδεύωνται

Present
optative

παιδευοίμην
παιδεύοιο
παιδεύοιτο
παιδευοίμεθα
παιδεύοισθε
παιδεύοιντο

Present
infinitive

παιδεύεσθαι

Present
participles

παιδευόμενος
παιδευομένη
παιδευόμενον

Present
imperative

παιδεύου
παιδεύεσθε
Aorist
indicative

ἐπαιδεύθην
ἐπαιδεύθης
ἐπαιδεύθη
ἐπαιδεύθημεν
ἐπαιδεύθητε
ἐπαιδεύθησαν

Aorist
subjunctive

παιδευθῶ
παιδευθῇς
παιδευθῇ
παιδευθῶμεν
παιδευθῆτε
παιδευθῶσι

Aorist
optative

παιδευθείην
παιδευθείης
παιδευθείη
παιδευθεῖμεν
παιδευθεῖτε
παιδευθεῖεν

Aorist
infinitive

παιδευθῆναι

Aorist
participles

παιδευθείς
παιδευθεῖσα
παιδευθέν

Aorist
imperative

παιδεύθητι
παιδεύθητε
Future
indicative

παιδευθήσομαι
παιδευθήσει
παιδευθήσεται
παιδευθησόμεθα
παιδευθήσεσθε
παιδευθήσονται

Future
optative

παιδευθησοίμην
παιδευθήσοιο
παιδευθήσοιτο
παιδευθησοίμεθα
παιδευθήσοισθε
παιδευθήσοιντο

Future
infinitive

παιδευθήσεσθαι

Future
participles

παιδευθησόμενος
παιδευθησομένη
παιδευθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐπαιδευόμην
ἐπαιδεύου
ἐπαιδεύετο
ἐπαιδευόμεθα
ἐπαιδεύεσθε
ἐπαιδεύοντο

Perfect
indicative

πεπαίδευμαι
πεπαίδευσαι
πεπαίδευται
πεπαιδεύμεθα
πεπαίδευσθε
πεπαίδευνται

Perfect
infinitive

πεπαιδεῦσθαι

Perfect
participles

πεπαιδευμένος
πεπαιδευμένη
πεπαιδευμένον

Pluperfect
indicative

ἐπεπαιδεύμην
ἐπεπαίδευσο
ἐπεπαίδευτο
ἐπεπαιδεύμεθα
ἐπεπαίδευσθε
ἐπεπαίδευντο