Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: μανθάνω, to learn
(μανθάνω, μαθήσομαι, ἔμαθον, μεμάθηκα, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

μανθάνω
μανθάνεις
μανθάνει
μανθάνομεν
μανθάνετε
μανθάνουσι

Present
subjunctive

μανθάνω
μανθάνῃς
μανθάνῃ
μανθάνωμεν
μανθάνητε
μανθάνωσι

Present
optative

μανθάνοιμι
μανθάνοις
μανθάνοι
μανθάνοιμεν
μανθάνοιτε
μανθάνοιεν

Present
infinitive

μανθάνειν

Present
participles

μανθάνων
μανθάνουσα
μανθάνον

Present
imperative

μάνθανε
μανθάνετε

Aorist
indicative

ἔμαθον
ἔμαθες
ἔμαθε
ἐμάθομεν
ἐμάθετε
ἔμαθον

Aorist
subjunctive

μάθω
μάθῃς
μάθῃ
μάθωμεν
μάθητε
μάθωσι

Aorist
optative

μάθοιμι
μάθοις
μάθοι
μάθοιμεν
μάθοιτε
μάθοιεν

Aorist
infinitive

μαθεῖν

Aorist
participles

μαθών
μαθοῦσα
μαθόν

Aorist
imperative

μάθε
μάθετε
Imperfect
indicative

ἐμάνθανον
ἐμάνθανες
ἐμάνθανε
ἐμανθάνομεν
ἐμανθάνετε
ἐμάνθανον

Perfect
indicative

μεμάθηκα
μεμάθηκας
μεμάθηκε
μεμαθήκαμεν
μεμαθήκατε
μεμαθήκασι

Perfect
subjunctive

μεμαθήκω
μεμαθήκῃς
μεμαθήκῃ
μεμαθήκωμεν
μεμαθήκητε
μεμαθήκωσι

Perfect
optative

μεμαθήκοιμι
μεμαθήκοις
μεμαθήκοι
μεμαθήκοιμεν
μεμαθήκοιτε
μεμαθήκοιεν

Perfect
infinitive

μεμαθηκέναι

Perfect
participles

μεμαθηκώς
μεμαθηκυῖα
μεμαθηκός

Pluperfect
indicative

ἐμεμαθήκη
ἐμεμαθήκης
ἐμεμαθήκει
ἐμεμαθήκεμεν
ἐμεμαθήκετε
ἐμεμαθήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

μανθάνομαι
μανθάνει
μανθάνεται
μανθανόμεθα
μανθάνεσθε
μανθάνονται

Present
subjunctive

μανθάνωμαι
μανθάνῃ
μανθάνηται
μανθανώμεθα
μανθάνησθε
μανθάνωνται

Present
optative

μανθανοίμην
μανθάνοιο
μανθάνοιτο
μανθανοίμεθα
μανθάνοισθε
μανθάνοιντο

Present
infinitive

μανθάνεσθαι

Present
participles

μανθανόμενος
μανθανομένη
μανθανόμενον

Present
imperative

μανθάνου
μανθάνεσθε
Aorist
indicative

ἐμαθόμην
ἐμάθου
ἐμάθετο
ἐμαθόμεθα
ἐμάθεσθε
ἐμάθοντο

Aorist
subjunctive

μάθωμαι
μάθῃ
μάθηται
μαθώμεθα
μάθησθε
μάθωνται

Aorist
optative

μαθοίμην
μάθοιο
μάθοιτο
μαθοίμεθα
μάθοισθε
μάθοιντο

Aorist
infinitive

μαθέσθαι

Aorist
participles

μαθόμενος
μαθομένη
μαθόμενον

Aorist
imperative

μαθοῦ
μάθεσθε
Future
indicative

μαθήσομαι
μαθήσει
μαθήσεται
μαθησόμεθα
μαθήσεσθε
μαθήσονται

Future
optative

μαθησοίμην
μαθήσοιο
μαθήσοιτο
μαθησοίμεθα
μαθήσοισθε
μαθήσοιντο

Future
infinitive

μαθήσεσθαι

Future
participles

μαθησόμενος
μαθησομένη
μαθησόμενον

Imperfect
indicative

ἐμανθανόμην
ἐμανθάνου
ἐμανθάνετο
ἐμανθανόμεθα
ἐμανθάνεσθε
ἐμανθάνοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

μανθάνομαι
μανθάνει
μανθάνεται
μανθανόμεθα
μανθάνεσθε
μανθάνονται

Present
subjunctive

μανθάνωμαι
μανθάνῃ
μανθάνηται
μανθανώμεθα
μανθάνησθε
μανθάνωνται

Present
optative

μανθανοίμην
μανθάνοιο
μανθάνοιτο
μανθανοίμεθα
μανθάνοισθε
μανθάνοιντο

Present
infinitive

μανθάνεσθαι

Present
participles

μανθανόμενος
μανθανομένη
μανθανόμενον

Present
imperative

μανθάνου
μανθάνεσθε
Imperfect
indicative

ἐμανθανόμην
ἐμανθάνου
ἐμανθάνετο
ἐμανθανόμεθα
ἐμανθάνεσθε
ἐμανθάνοντο