Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: θνῄσκω, to die
(θνῄσκω, θανοῦμαι, ἔθανον, τέθνηκα, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

θνῄσκω
θνῄσκεις
θνῄσκει
θνῄσκομεν
θνῄσκετε
θνῄσκουσι

Present
subjunctive

θνῄσκω
θνῄσκῃς
θνῄσκῃ
θνῄσκωμεν
θνῄσκητε
θνῄσκωσι

Present
optative

θνῄσκοιμι
θνῄσκοις
θνῄσκοι
θνῄσκοιμεν
θνῄσκοιτε
θνῄσκοιεν

Present
infinitive

θνῄσκειν

Present
participles

θνῄσκων
θνῄσκουσα
θνῄσκον

Present
imperative

θνῇσκε
θνῄσκετε

Aorist
indicative

ἔθανον
ἔθανες
ἔθανε
ἐθάνομεν
ἐθάνετε
ἔθανον

Aorist
subjunctive

θάνω
θάνῃς
θάνῃ
θάνωμεν
θάνητε
θάνωσι

Aorist
optative

θάνοιμι
θάνοις
θάνοι
θάνοιμεν
θάνοιτε
θάνοιεν

Aorist
infinitive

θανεῖν

Aorist
participles

θανών
θανοῦσα
θανόν

Aorist
imperative

θάνε
θάνετε
Imperfect
indicative

ἔθνῃσκον
ἔθνῃσκες
ἔθνῃσκε
ἐθνῄσκομεν
ἐθνῄσκετε
ἔθνῃσκον

Perfect
indicative

τέθνηκα
τέθνηκας
τέθνηκε
τεθνήκαμεν
τεθνήκατε
τεθνήκασι

Perfect
subjunctive

τεθνήκω
τεθνήκῃς
τεθνήκῃ
τεθνήκωμεν
τεθνήκητε
τεθνήκωσι

Perfect
optative

τεθνήκοιμι
τεθνήκοις
τεθνήκοι
τεθνήκοιμεν
τεθνήκοιτε
τεθνήκοιεν

Perfect
infinitive

τεθνηκέναι

Perfect
participles

τεθνηκώς
τεθνηκυῖα
τεθνηκός

Pluperfect
indicative

ἐτεθνήκη
ἐτεθνήκης
ἐτεθνήκει
ἐτεθνήκεμεν
ἐτεθνήκετε
ἐτεθνήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

θνῄσκομαι
θνῄσκει
θνῄσκεται
θνῃσκόμεθα
θνῄσκεσθε
θνῄσκονται

Present
subjunctive

θνῄσκωμαι
θνῄσκῃ
θνῄσκηται
θνῃσκώμεθα
θνῄσκησθε
θνῄσκωνται

Present
optative

θνῃσκοίμην
θνῄσκοιο
θνῄσκοιτο
θνῃσκοίμεθα
θνῄσκοισθε
θνῄσκοιντο

Present
infinitive

θνῄσκεσθαι

Present
participles

θνῃσκόμενος
θνῃσκομένη
θνῃσκόμενον

Present
imperative

θνῄσκου
θνῄσκεσθε
Aorist
indicative

ἐθανόμην
ἐθάνου
ἐθάνετο
ἐθανόμεθα
ἐθάνεσθε
ἐθάνοντο

Aorist
subjunctive

θάνωμαι
θάνῃ
θάνηται
θανώμεθα
θάνησθε
θάνωνται

Aorist
optative

θανοίμην
θάνοιο
θάνοιτο
θανοίμεθα
θάνοισθε
θάνοιντο

Aorist
infinitive

θανέσθαι

Aorist
participles

θανόμενος
θανομένη
θανόμενον

Aorist
imperative

θανοῦ
θάνεσθε
Future
indicative

θανοῦμαι
θανεῖ
θανεῖται
θανοῦμεθα
θανεῖσθε
θανοῦνται

Future
optative

θανοίμην
θανοῖο
θανοῖτο
θανοίμεθα
θανοῖσθε
θανοῖντο

Future
infinitive


Future
participles
Imperfect
indicative

ἐθνῃσκόμην
ἐθνῄσκου
ἐθνῄσκετο
ἐθνῃσκόμεθα
ἐθνῄσκεσθε
ἐθνῄσκοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

θνῄσκομαι
θνῄσκει
θνῄσκεται
θνῃσκόμεθα
θνῄσκεσθε
θνῄσκονται

Present
subjunctive

θνῄσκωμαι
θνῄσκῃ
θνῄσκηται
θνῃσκώμεθα
θνῄσκησθε
θνῄσκωνται

Present
optative

θνῃσκοίμην
θνῄσκοιο
θνῄσκοιτο
θνῃσκοίμεθα
θνῄσκοισθε
θνῄσκοιντο

Present
infinitive

θνῄσκεσθαι

Present
participles

θνῃσκόμενος
θνῃσκομένη
θνῃσκόμενον

Present
imperative

θνῄσκου
θνῄσκεσθε
Imperfect
indicative

ἐθνῃσκόμην
ἐθνῄσκου
ἐθνῄσκετο
ἐθνῃσκόμεθα
ἐθνῄσκεσθε
ἐθνῄσκοντο