Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: εἰμί, to be
(εἰμί, ἔσομαι, -, -, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

εἰμί
εἶ
ἐστί
ἐσμέν
ἐστέ
εἰσί

Present
subjunctive


ᾖς

ὦμεν
ἦτε
ὦσι

Present
optative

εἴην
εἴης
εἴη
εἶμεν
εἶτε
εἶεν

Present
infinitive

εἶναι

Present
participles

ὤν
οὖσα
ὄν

Present
imperative

ἴσθι
ἔστε

Imperfect
indicative


ἦσθα
ἦν
ἦμεν
ἦτε
ἦσαν

MIDDLE VOICE
Future
indicative

ἔσομαι
ἔσει
ἔσται
ἐσόμεθα
ἔσεσθε
ἔσονται

Future
optative

ἐσοίμην
ἔσοιο
ἔσοιτο
ἐσοίμεθα
ἔσοισθε
ἔσοιντο

Future
infinitive

ἔσεσθαι

Future
participles

ἐσόμενος
ἐσομένη
ἐσόμενον