Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: βούλομαι, to want
(βούλομαι, βουλήσομαι, -, -, βεβούλημαι, ἐβουλήθην)

MIDDLE VOICE
Present
indicative

βούλομαι
βούλει
βούλεται
βουλόμεθα
βούλεσθε
βούλονται

Present
subjunctive

βούλωμαι
βούλῃ
βούληται
βουλώμεθα
βούλησθε
βούλωνται

Present
optative

βουλοίμην
βούλοιο
βούλοιτο
βουλοίμεθα
βούλοισθε
βούλοιντο

Present
infinitive

βούλεσθαι

Present
participles

βουλόμενος
βουλομένη
βουλόμενον

Present
imperative

βούλου
βούλεσθε
Future
indicative

βουλήσομαι
βουλήσει
βουλήσεται
βουλησόμεθα
βουλήσεσθε
βουλήσονται

Future
optative

βουλησοίμην
βουλήσοιο
βουλήσοιτο
βουλησοίμεθα
βουλήσοισθε
βουλήσοιντο

Future
infinitive

βουλήσεσθαι

Future
participles

βουλησόμενος
βουλησομένη
βουλησόμενον

Imperfect
indicative

ἐβουλόμην
ἐβούλου
ἐβούλετο
ἐβουλόμεθα
ἐβούλεσθε
ἐβούλοντο

Perfect
indicative

βεβούλημαι
βεβούλησαι
βεβούληται
βεβουλήμεθα
βεβούλησθε
βεβούληνται

Perfect
infinitive

βεβουλῆσθαι

Perfect
participles

βεβουλημένος
βεβουλημένη
βεβουλημένον

Pluperfect
indicative

ἐβεβουλήμην
ἐβεβούλησο
ἐβεβούλητο
ἐβεβουλήμεθα
ἐβεβούλησθε
ἐβεβούληντο

PASSIVE VOICE
Aorist
indicative

ἐβουλήθην
ἐβουλήθης
ἐβουλήθη
ἐβουλήθημεν
ἐβουλήθητε
ἐβουλήθησαν

Aorist
subjunctive

βουληθῶ
βουληθῇς
βουληθῇ
βουληθῶμεν
βουληθῆτε
βουληθῶσι

Aorist
optative

βουληθείην
βουληθείης
βουληθείη
βουληθεῖμεν
βουληθεῖτε
βουληθεῖεν

Aorist
infinitive

βουληθῆναι

Aorist
participles

βουληθείς
βουληθεῖσα
βουληθέν

Aorist
imperative

βουλήθητι
βουλήθητε
Future
indicative

βουληθήσομαι
βουληθήσει
βουληθήσεται
βουληθησόμεθα
βουληθήσεσθε
βουληθήσονται

Future
optative

βουληθησοίμην
βουληθήσοιο
βουληθήσοιτο
βουληθησοίμεθα
βουληθήσοισθε
βουληθήσοιντο

Future
infinitive

βουληθήσεσθαι

Future
participles

βουληθησόμενος
βουληθησομένη
βουληθησόμενον