Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: αἰσχύνω, to disgrace
(αἰσχύνω, αἰσχυνέω, ᾔσχυνα, -, -, ᾐσχύνθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

αἰσχύνω
αἰσχύνεις
αἰσχύνει
αἰσχύνομεν
αἰσχύνετε
αἰσχύνουσι

Present
subjunctive

αἰσχύνω
αἰσχύνῃς
αἰσχύνῃ
αἰσχύνωμεν
αἰσχύνητε
αἰσχύνωσι

Present
optative

αἰσχύνοιμι
αἰσχύνοις
αἰσχύνοι
αἰσχύνοιμεν
αἰσχύνοιτε
αἰσχύνοιεν

Present
infinitive

αἰσχύνειν

Present
participles

αἰσχύνων
αἰσχύνουσα
αἰσχύνον

Present
imperative

αἴσχυνε
αἰσχύνετε

Aorist
indicative

ᾔσχυνα
ᾔσχυνας
ᾔσχυνε
ᾐσχύναμεν
ᾐσχύνατε
ᾔσχυναν

Aorist
subjunctive

αἰσχύνω
αἰσχύνῃς
αἰσχύνῃ
αἰσχύνωμεν
αἰσχύνητε
αἰσχύνωσι

Aorist
optative

αἰσχύναιμι
αἰσχύνειας
αἰσχύνειε
αἰσχύναιμεν
αἰσχύναιτε
αἰσχύνειαν

Aorist
infinitive

αἰσχύναι

Aorist
participles

αἰσχύνας
αἰσχύνασα
αἰσχύναν

Aorist
imperative

αἴσχυνον
αἰσχύνατε
Future
indicative

αἰσχυνῶ
αἰσχυνεῖς
αἰσχυνεῖ
αἰσχυνοῦμεν
αἰσχυνεῖτε
αἰσχυνοῦσι

Future
optative

αἰσχυνοῖμι
αἰσχυνοῖς
αἰσχυνοῖ
αἰσχυνοῖμεν
αἰσχυνοῖτε
αἰσχυνοῖεν

Future
infinitive

αἰσχυνεῖν

Future
participles

αἰσχυνῶν
αἰσχυνοῦσα
αἰσχυνοῦν

Imperfect
indicative

ᾔσχυνον
ᾔσχυνες
ᾔσχυνε
ᾐσχύνομεν
ᾐσχύνετε
ᾔσχυνον

MIDDLE VOICE
Present
indicative

αἰσχύνομαι
αἰσχύνει
αἰσχύνεται
αἰσχυνόμεθα
αἰσχύνεσθε
αἰσχύνονται

Present
subjunctive

αἰσχύνωμαι
αἰσχύνῃ
αἰσχύνηται
αἰσχυνώμεθα
αἰσχύνησθε
αἰσχύνωνται

Present
optative

αἰσχυνοίμην
αἰσχύνοιο
αἰσχύνοιτο
αἰσχυνοίμεθα
αἰσχύνοισθε
αἰσχύνοιντο

Present
infinitive

αἰσχύνεσθαι

Present
participles

αἰσχυνόμενος
αἰσχυνομένη
αἰσχυνόμενον

Present
imperative

αἰσχύνου
αἰσχύνεσθε
Aorist
indicative

ᾐσχυνάμην
ᾐσχύνω
ᾐσχύνατο
ᾐσχυνάμεθα
ᾐσχύνασθε
ᾐσχύναντο

Aorist
subjunctive

αἰσχύνωμαι
αἰσχύνῃ
αἰσχύνηται
αἰσχυνώμεθα
αἰσχύνησθε
αἰσχύνωνται

Aorist
optative

αἰσχυναίμην
αἰσχύναιο
αἰσχύναιτο
αἰσχυναίμεθα
αἰσχύναισθε
αἰσχύναιντο

Aorist
infinitive

αἰσχύνασθαι

Aorist
participles

αἰσχυνάμενος
αἰσχυναμένη
αἰσχυνάμενον

Aorist
imperative

αἴσχυναι
αἰσχύνασθε
Future
indicative

αἰσχυνοῦμαι
αἰσχυνεῖ
αἰσχυνεῖται
αἰσχυνοῦμεθα
αἰσχυνεῖσθε
αἰσχυνοῦνται

Future
optative

αἰσχυνοίμην
αἰσχυνοῖο
αἰσχυνοῖτο
αἰσχυνοίμεθα
αἰσχυνοῖσθε
αἰσχυνοῖντο

Future
infinitive

αἰσχυνεῖσθαι

Future
participles

αἰσχυνούμενος
αἰσχυνουμένη
αἰσχυνούμενον

Imperfect
indicative

ᾐσχυνόμην
ᾐσχύνου
ᾐσχύνετο
ᾐσχυνόμεθα
ᾐσχύνεσθε
ᾐσχύνοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

αἰσχύνομαι
αἰσχύνει
αἰσχύνεται
αἰσχυνόμεθα
αἰσχύνεσθε
αἰσχύνονται

Present
subjunctive

αἰσχύνωμαι
αἰσχύνῃ
αἰσχύνηται
αἰσχυνώμεθα
αἰσχύνησθε
αἰσχύνωνται

Present
optative

αἰσχυνοίμην
αἰσχύνοιο
αἰσχύνοιτο
αἰσχυνοίμεθα
αἰσχύνοισθε
αἰσχύνοιντο

Present
infinitive

αἰσχύνεσθαι

Present
participles

αἰσχυνόμενος
αἰσχυνομένη
αἰσχυνόμενον

Present
imperative

αἰσχύνου
αἰσχύνεσθε
Aorist
indicative

ᾐσχύνθην
ᾐσχύνθης
ᾐσχύνθη
ᾐσχύνθημεν
ᾐσχύνθητε
ᾐσχύνθησαν

Aorist
subjunctive

αἰσχυνθῶ
αἰσχυνθῇς
αἰσχυνθῇ
αἰσχυνθῶμεν
αἰσχυνθῆτε
αἰσχυνθῶσι

Aorist
optative

αἰσχυνθείην
αἰσχυνθείης
αἰσχυνθείη
αἰσχυνθεῖμεν
αἰσχυνθεῖτε
αἰσχυνθεῖεν

Aorist
infinitive

αἰσχυνθῆναι

Aorist
participles

αἰσχυνθείς
αἰσχυνθεῖσα
αἰσχυνθέν

Aorist
imperative

αἰσχύνθητι
αἰσχύνθητε
Future
indicative

αἰσχυνθήσομαι
αἰσχυνθήσει
αἰσχυνθήσεται
αἰσχυνθησόμεθα
αἰσχυνθήσεσθε
αἰσχυνθήσονται

Future
optative

αἰσχυνθησοίμην
αἰσχυνθήσοιο
αἰσχυνθήσοιτο
αἰσχυνθησοίμεθα
αἰσχυνθήσοισθε
αἰσχυνθήσοιντο

Future
infinitive

αἰσχυνθήσεσθαι

Future
participles

αἰσχυνθησόμενος
αἰσχυνθησομένη
αἰσχυνθησόμενον

Imperfect
indicative

ᾐσχυνόμην
ᾐσχύνου
ᾐσχύνετο
ᾐσχυνόμεθα
ᾐσχύνεσθε
ᾐσχύνοντο