Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: αἰσθάνομαι, to perceive
(αἰσθάνομαι, αἰσθήσομαι, ᾐσθόμην, -, ᾔσθημαι, -)

MIDDLE VOICE
Present
indicative

αἰσθάνομαι
αἰσθάνει
αἰσθάνεται
αἰσθανόμεθα
αἰσθάνεσθε
αἰσθάνονται

Present
subjunctive

αἰσθάνωμαι
αἰσθάνῃ
αἰσθάνηται
αἰσθανώμεθα
αἰσθάνησθε
αἰσθάνωνται

Present
optative

αἰσθανοίμην
αἰσθάνοιο
αἰσθάνοιτο
αἰσθανοίμεθα
αἰσθάνοισθε
αἰσθάνοιντο

Present
infinitive

αἰσθάνεσθαι

Present
participles

αἰσθανόμενος
αἰσθανομένη
αἰσθανόμενον

Present
imperative

αἰσθάνου
αἰσθάνεσθε
Aorist
indicative

ᾐσθόμην
ᾔσθου
ᾔσθετο
ᾐσθόμεθα
ᾔσθεσθε
ᾔσθοντο

Aorist
subjunctive

αἴσθωμαι
αἴσθῃ
αἴσθηται
αἰσθώμεθα
αἴσθησθε
αἴσθωνται

Aorist
optative

αἰσθοίμην
αἴσθοιο
αἴσθοιτο
αἰσθοίμεθα
αἴσθοισθε
αἴσθοιντο

Aorist
infinitive

αἰσθέσθαι

Aorist
participles

αἰσθόμενος
αἰσθομένη
αἰσθόμενον

Aorist
imperative

αἰσθοῦ
αἴσθεσθε
Future
indicative

αἰσθήσομαι
αἰσθήσει
αἰσθήσεται
αἰσθησόμεθα
αἰσθήσεσθε
αἰσθήσονται

Future
optative

αἰσθησοίμην
αἰσθήσοιο
αἰσθήσοιτο
αἰσθησοίμεθα
αἰσθήσοισθε
αἰσθήσοιντο

Future
infinitive

αἰσθήσεσθαι

Future
participles

αἰσθησόμενος
αἰσθησομένη
αἰσθησόμενον

Imperfect
indicative

ᾐσθανόμην
ᾐσθάνου
ᾐσθάνετο
ᾐσθανόμεθα
ᾐσθάνεσθε
ᾐσθάνοντο

Perfect
indicative

ᾔσθημαι
ᾔσθησαι
ᾔσθηται
ᾐσθήμεθα
ᾔσθησθε
ᾔσθηνται

Perfect
infinitive

ᾐσθῆσθαι

Perfect
participles

ᾐσθημένος
ᾐσθημένη
ᾐσθημένον

Pluperfect
indicative

ᾐσθήμην
ᾔσθησο
ᾔσθητο
ᾐσθήμεθα
ᾔσθησθε
ᾔσθηντο