Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἕπομαι, to follow
(ἕπομαι, ἕψομαι, ἑσπόμην, -, -, -)

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἕπομαι
ἕπει
ἕπεται
ἑπόμεθα
ἕπεσθε
ἕπονται

Present
subjunctive

ἕπωμαι
ἕπῃ
ἕπηται
ἑπώμεθα
ἕπησθε
ἕπωνται

Present
optative

ἑποίμην
ἕποιο
ἕποιτο
ἑποίμεθα
ἕποισθε
ἕποιντο

Present
infinitive

ἕπεσθαι

Present
participles

ἑπόμενος
ἑπομένη
ἑπόμενον

Present
imperative

ἕπου
ἕπεσθε
Aorist
indicative

ἑσπόμην
ἕσπου
ἕσπετο
ἑσπόμεθα
ἕσπεσθε
ἕσποντο

Aorist
subjunctive

ἕσπωμαι
ἕσπῃ
ἕσπηται
ἑσπώμεθα
ἕσπησθε
ἕσπωνται

Aorist
optative

ἑσποίμην
ἕσποιο
ἕσποιτο
ἑσποίμεθα
ἕσποισθε
ἕσποιντο

Aorist
infinitive

ἑσπέσθαι

Aorist
participles

ἑσπόμενος
ἑσπομένη
ἑσπόμενον

Aorist
imperative

ἑσποῦ
ἕσπεσθε
Future
indicative

ἕψομαι
ἕψει
ἕψεται
ἑψόμεθα
ἕψεσθε
ἕψονται

Future
optative

ἑψοίμην
ἕψοιο
ἕψοιτο
ἑψοίμεθα
ἕψοισθε
ἕψοιντο

Future
infinitive

ἕψεσθαι

Future
participles

ἑψόμενος
ἑψομένη
ἑψόμενον

Imperfect
indicative

εἱπόμην
εἵπου
εἵπετο
εἱπόμεθα
εἵπεσθε
εἵποντο