Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἐθέλω, to wish
(ἐθέλω, ἐθελήσω, ἠθέλησα, ἠθέληκα, -, -)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ἐθέλω
ἐθέλεις
ἐθέλει
ἐθέλομεν
ἐθέλετε
ἐθέλουσι

Present
subjunctive

ἐθέλω
ἐθέλῃς
ἐθέλῃ
ἐθέλωμεν
ἐθέλητε
ἐθέλωσι

Present
optative

ἐθέλοιμι
ἐθέλοις
ἐθέλοι
ἐθέλοιμεν
ἐθέλοιτε
ἐθέλοιεν

Present
infinitive

ἐθέλειν

Present
participles

ἐθέλων
ἐθέλουσα
ἐθέλον

Present
imperative

ἔθελε
ἐθέλετε

Aorist
indicative

ἠθέλησα
ἠθέλησας
ἠθέλησε
ἠθελήσαμεν
ἠθελήσατε
ἠθέλησαν

Aorist
subjunctive

ἐθελήσω
ἐθελήσῃς
ἐθελήσῃ
ἐθελήσωμεν
ἐθελήσητε
ἐθελήσωσι

Aorist
optative

ἐθελήσαιμι
ἐθελήσειας
ἐθελήσειε
ἐθελήσαιμεν
ἐθελήσαιτε
ἐθελήσειαν

Aorist
infinitive

ἐθελῆσαι

Aorist
participles

ἐθελήσας
ἐθελήσασα
ἐθελῆσαν

Aorist
imperative

ἐθέλησον
ἐθελήσατε
Future
indicative

ἐθελήσω
ἐθελήσεις
ἐθελήσει
ἐθελήσομεν
ἐθελήσετε
ἐθελήσουσι

Future
optative

ἐθελήσοιμι
ἐθελήσοις
ἐθελήσοι
ἐθελήσοιμεν
ἐθελήσοιτε
ἐθελήσοιεν

Future
infinitive

ἐθελήσειν

Future
participles

ἐθελήσων
ἐθελήσουσα
ἐθελήσον

Imperfect
indicative

ἤθελον
ἤθελες
ἤθελε
ἠθέλομεν
ἠθέλετε
ἤθελον

Perfect
indicative

ἠθέληκα
ἠθέληκας
ἠθέληκε
ἠθελήκαμεν
ἠθελήκατε
ἠθελήκασι

Perfect
subjunctive

ἠθελήκω
ἠθελήκῃς
ἠθελήκῃ
ἠθελήκωμεν
ἠθελήκητε
ἠθελήκωσι

Perfect
optative

ἠθελήκοιμι
ἠθελήκοις
ἠθελήκοι
ἠθελήκοιμεν
ἠθελήκοιτε
ἠθελήκοιεν

Perfect
infinitive

ἠθεληκέναι

Perfect
participles

ἠθεληκώς
ἠθεληκυῖα
ἠθεληκός

Pluperfect
indicative

ἠθελήκη
ἠθελήκης
ἠθελήκει
ἠθελήκεμεν
ἠθελήκετε
ἠθελήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἐθέλομαι
ἐθέλει
ἐθέλεται
ἐθελόμεθα
ἐθέλεσθε
ἐθέλονται

Present
subjunctive

ἐθέλωμαι
ἐθέλῃ
ἐθέληται
ἐθελώμεθα
ἐθέλησθε
ἐθέλωνται

Present
optative

ἐθελοίμην
ἐθέλοιο
ἐθέλοιτο
ἐθελοίμεθα
ἐθέλοισθε
ἐθέλοιντο

Present
infinitive

ἐθέλεσθαι

Present
participles

ἐθελόμενος
ἐθελομένη
ἐθελόμενον

Present
imperative

ἐθέλου
ἐθέλεσθε
Aorist
indicative

ἠθελησάμην
ἠθελήσω
ἠθελήσατο
ἠθελησάμεθα
ἠθελήσασθε
ἠθελήσαντο

Aorist
subjunctive

ἐθελήσωμαι
ἐθελήσῃ
ἐθελήσηται
ἐθελησώμεθα
ἐθελήσησθε
ἐθελήσωνται

Aorist
optative

ἐθελησαίμην
ἐθελήσαιο
ἐθελήσαιτο
ἐθελησαίμεθα
ἐθελήσαισθε
ἐθελήσαιντο

Aorist
infinitive

ἐθελήσασθαι

Aorist
participles

ἐθελησάμενος
ἐθελησαμένη
ἐθελησάμενον

Aorist
imperative

ἐθέλησαι
ἐθελήσασθε
Future
indicative

ἐθελήσομαι
ἐθελήσει
ἐθελήσεται
ἐθελησόμεθα
ἐθελήσεσθε
ἐθελήσονται

Future
optative

ἐθελησοίμην
ἐθελήσοιο
ἐθελήσοιτο
ἐθελησοίμεθα
ἐθελήσοισθε
ἐθελήσοιντο

Future
infinitive

ἐθελήσεσθαι

Future
participles

ἐθελησόμενος
ἐθελησομένη
ἐθελησόμενον

Imperfect
indicative

ἠθελόμην
ἠθέλου
ἠθέλετο
ἠθελόμεθα
ἠθέλεσθε
ἠθέλοντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ἐθέλομαι
ἐθέλει
ἐθέλεται
ἐθελόμεθα
ἐθέλεσθε
ἐθέλονται

Present
subjunctive

ἐθέλωμαι
ἐθέλῃ
ἐθέληται
ἐθελώμεθα
ἐθέλησθε
ἐθέλωνται

Present
optative

ἐθελοίμην
ἐθέλοιο
ἐθέλοιτο
ἐθελοίμεθα
ἐθέλοισθε
ἐθέλοιντο

Present
infinitive

ἐθέλεσθαι

Present
participles

ἐθελόμενος
ἐθελομένη
ἐθελόμενον

Present
imperative

ἐθέλου
ἐθέλεσθε
Imperfect
indicative

ἠθελόμην
ἠθέλου
ἠθέλετο
ἠθελόμεθα
ἠθέλεσθε
ἠθέλοντο