Σφίγξ Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: ἁμαρτάνω, to err
(ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον, ἥμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην)

ACTIVE VOICE
Present
indicative

ἁμαρτάνω
ἁμαρτάνεις
ἁμαρτάνει
ἁμαρτάνομεν
ἁμαρτάνετε
ἁμαρτάνουσι

Present
subjunctive

ἁμαρτάνω
ἁμαρτάνῃς
ἁμαρτάνῃ
ἁμαρτάνωμεν
ἁμαρτάνητε
ἁμαρτάνωσι

Present
optative

ἁμαρτάνοιμι
ἁμαρτάνοις
ἁμαρτάνοι
ἁμαρτάνοιμεν
ἁμαρτάνοιτε
ἁμαρτάνοιεν

Present
infinitive

ἁμαρτάνειν

Present
participles

ἁμαρτάνων
ἁμαρτάνουσα
ἁμαρτάνον

Present
imperative

ἁμάρτανε
ἁμαρτάνετε

Aorist
indicative

ἥμαρτον
ἥμαρτες
ἥμαρτε
ἡμάρτομεν
ἡμάρτετε
ἥμαρτον

Aorist
subjunctive

ἁμάρτω
ἁμάρτῃς
ἁμάρτῃ
ἁμάρτωμεν
ἁμάρτητε
ἁμάρτωσι

Aorist
optative

ἁμάρτοιμι
ἁμάρτοις
ἁμάρτοι
ἁμάρτοιμεν
ἁμάρτοιτε
ἁμάρτοιεν

Aorist
infinitive

ἁμαρτεῖν

Aorist
participles

ἁμαρτών
ἁμαρτοῦσα
ἁμαρτόν

Aorist
imperative

ἅμαρτε
ἁμάρτετε
Imperfect
indicative

ἡμάρτανον
ἡμάρτανες
ἡμάρτανε
ἡμαρτάνομεν
ἡμαρτάνετε
ἡμάρτανον

Perfect
indicative

ἥμάρτηκα
ἥμάρτηκας
ἥμάρτηκε
ἥμαρτήκαμεν
ἥμαρτήκατε
ἥμαρτήκασι

Perfect
subjunctive

ἥμαρτήκω
ἥμαρτήκῃς
ἥμαρτήκῃ
ἥμαρτήκωμεν
ἥμαρτήκητε
ἥμαρτήκωσι

Perfect
optative

ἥμαρτήκοιμι
ἥμαρτήκοις
ἥμαρτήκοι
ἥμαρτήκοιμεν
ἥμαρτήκοιτε
ἥμαρτήκοιεν

Perfect
infinitive

ἥμαρτηκέναι

Perfect
participles

ἥμαρτηκώς
ἥμαρτηκυῖα
ἥμαρτηκός

Pluperfect
indicative

ἡμαρτήκη
ἡμαρτήκης
ἡμαρτήκει
ἡμαρτήκεμεν
ἡμαρτήκετε
ἡμαρτήκεσαν

MIDDLE VOICE
Present
indicative

ἁμαρτάνομαι
ἁμαρτάνει
ἁμαρτάνεται
ἁμαρτανόμεθα
ἁμαρτάνεσθε
ἁμαρτάνονται

Present
subjunctive

ἁμαρτάνωμαι
ἁμαρτάνῃ
ἁμαρτάνηται
ἁμαρτανώμεθα
ἁμαρτάνησθε
ἁμαρτάνωνται

Present
optative

ἁμαρτανοίμην
ἁμαρτάνοιο
ἁμαρτάνοιτο
ἁμαρτανοίμεθα
ἁμαρτάνοισθε
ἁμαρτάνοιντο

Present
infinitive

ἁμαρτάνεσθαι

Present
participles

ἁμαρτανόμενος
ἁμαρτανομένη
ἁμαρτανόμενον

Present
imperative

ἁμαρτάνου
ἁμαρτάνεσθε
Aorist
indicative

ἡμαρτόμην
ἡμάρτου
ἡμάρτετο
ἡμαρτόμεθα
ἡμάρτεσθε
ἡμάρτοντο

Aorist
subjunctive

ἁμάρτωμαι
ἁμάρτῃ
ἁμάρτηται
ἁμαρτώμεθα
ἁμάρτησθε
ἁμάρτωνται

Aorist
optative

ἁμαρτοίμην
ἁμάρτοιο
ἁμάρτοιτο
ἁμαρτοίμεθα
ἁμάρτοισθε
ἁμάρτοιντο

Aorist
infinitive

ἁμαρτέσθαι

Aorist
participles

ἁμαρτόμενος
ἁμαρτομένη
ἁμαρτόμενον

Aorist
imperative

ἁμαρτοῦ
ἁμάρτεσθε
Future
indicative

ἁμαρτήσομαι
ἁμαρτήσει
ἁμαρτήσεται
ἁμαρτησόμεθα
ἁμαρτήσεσθε
ἁμαρτήσονται

Future
optative

ἁμαρτησοίμην
ἁμαρτήσοιο
ἁμαρτήσοιτο
ἁμαρτησοίμεθα
ἁμαρτήσοισθε
ἁμαρτήσοιντο

Future
infinitive

ἁμαρτήσεσθαι

Future
participles

ἁμαρτησόμενος
ἁμαρτησομένη
ἁμαρτησόμενον

Imperfect
indicative

ἡμαρτανόμην
ἡμαρτάνου
ἡμαρτάνετο
ἡμαρτανόμεθα
ἡμαρτάνεσθε
ἡμαρτάνοντο

Perfect
indicative

ἡμάρτημαι
ἡμάρτησαι
ἡμάρτηται
ἡμαρτήμεθα
ἡμάρτησθε
ἡμάρτηνται

Perfect
infinitive

ἡμαρτῆσθαι

Perfect
participles

ἡμαρτημένος
ἡμαρτημένη
ἡμαρτημένον

Pluperfect
indicative

ἡμαρτήμην
ἡμάρτησο
ἡμάρτητο
ἡμαρτήμεθα
ἡμάρτησθε
ἡμάρτηντο

PASSIVE VOICE
Present
indicative

ἁμαρτάνομαι
ἁμαρτάνει
ἁμαρτάνεται
ἁμαρτανόμεθα
ἁμαρτάνεσθε
ἁμαρτάνονται

Present
subjunctive

ἁμαρτάνωμαι
ἁμαρτάνῃ
ἁμαρτάνηται
ἁμαρτανώμεθα
ἁμαρτάνησθε
ἁμαρτάνωνται

Present
optative

ἁμαρτανοίμην
ἁμαρτάνοιο
ἁμαρτάνοιτο
ἁμαρτανοίμεθα
ἁμαρτάνοισθε
ἁμαρτάνοιντο

Present
infinitive

ἁμαρτάνεσθαι

Present
participles

ἁμαρτανόμενος
ἁμαρτανομένη
ἁμαρτανόμενον

Present
imperative

ἁμαρτάνου
ἁμαρτάνεσθε
Aorist
indicative

ἡμαρτήθην
ἡμαρτήθης
ἡμαρτήθη
ἡμαρτήθημεν
ἡμαρτήθητε
ἡμαρτήθησαν

Aorist
subjunctive

ἁμαρτηθῶ
ἁμαρτηθῇς
ἁμαρτηθῇ
ἁμαρτηθῶμεν
ἁμαρτηθῆτε
ἁμαρτηθῶσι

Aorist
optative

ἁμαρτηθείην
ἁμαρτηθείης
ἁμαρτηθείη
ἁμαρτηθεῖμεν
ἁμαρτηθεῖτε
ἁμαρτηθεῖεν

Aorist
infinitive

ἁμαρτηθῆναι

Aorist
participles

ἁμαρτηθείς
ἁμαρτηθεῖσα
ἁμαρτηθέν

Aorist
imperative

ἁμαρτήθητι
ἁμαρτήθητε
Future
indicative

ἁμαρτηθήσομαι
ἁμαρτηθήσει
ἁμαρτηθήσεται
ἁμαρτηθησόμεθα
ἁμαρτηθήσεσθε
ἁμαρτηθήσονται

Future
optative

ἁμαρτηθησοίμην
ἁμαρτηθήσοιο
ἁμαρτηθήσοιτο
ἁμαρτηθησοίμεθα
ἁμαρτηθήσοισθε
ἁμαρτηθήσοιντο

Future
infinitive

ἁμαρτηθήσεσθαι

Future
participles

ἁμαρτηθησόμενος
ἁμαρτηθησομένη
ἁμαρτηθησόμενον

Imperfect
indicative

ἡμαρτανόμην
ἡμαρτάνου
ἡμαρτάνετο
ἡμαρτανόμεθα
ἡμαρτάνεσθε
ἡμαρτάνοντο

Perfect
indicative

ἡμάρτημαι
ἡμάρτησαι
ἡμάρτηται
ἡμαρτήμεθα
ἡμάρτησθε
ἡμάρτηνται

Perfect
infinitive

ἡμαρτῆσθαι

Perfect
participles

ἡμαρτημένος
ἡμαρτημένη
ἡμαρτημένον

Pluperfect
indicative

ἡμαρτήμην
ἡμάρτησο
ἡμάρτητο
ἡμαρτήμεθα
ἡμάρτησθε
ἡμάρτηντο