Σφίγξ Klassische Grammatikübung  

Paradigma: ἁμαρτάνω, verfehlen
(ἁμαρτάνω, ἁμαρτήσομαι, ἥμαρτον, ἥμάρτηκα, ἡμάρτημαι, ἡμαρτήθην)

AKTIV
Präsens
Indikativ

ἁμαρτάνω
ἁμαρτάνεις
ἁμαρτάνει
ἁμαρτάνομεν
ἁμαρτάνετε
ἁμαρτάνουσι

Präsens
Konjunktiv

ἁμαρτάνω
ἁμαρτάνῃς
ἁμαρτάνῃ
ἁμαρτάνωμεν
ἁμαρτάνητε
ἁμαρτάνωσι

Präsens
Optativ

ἁμαρτάνοιμι
ἁμαρτάνοις
ἁμαρτάνοι
ἁμαρτάνοιμεν
ἁμαρτάνοιτε
ἁμαρτάνοιεν

Präsens
Infinitiv

ἁμαρτάνειν

Präsens
Partizipien

ἁμαρτάνων
ἁμαρτάνουσα
ἁμαρτάνον

Präsens
Imperativ

ἁμάρτανε
ἁμαρτάνετε

Aorist
Indikativ

ἥμαρτον
ἥμαρτες
ἥμαρτε
ἡμάρτομεν
ἡμάρτετε
ἥμαρτον

Aorist
Konjunktiv

ἁμάρτω
ἁμάρτῃς
ἁμάρτῃ
ἁμάρτωμεν
ἁμάρτητε
ἁμάρτωσι

Aorist
Optativ

ἁμάρτοιμι
ἁμάρτοις
ἁμάρτοι
ἁμάρτοιμεν
ἁμάρτοιτε
ἁμάρτοιεν

Aorist
Infinitiv

ἁμαρτεῖν

Aorist
Partizipien

ἁμαρτών
ἁμαρτοῦσα
ἁμαρτόν

Aorist
Imperativ

ἅμαρτε
ἁμάρτετε
Imperfekt
Indikativ

ἡμάρτανον
ἡμάρτανες
ἡμάρτανε
ἡμαρτάνομεν
ἡμαρτάνετε
ἡμάρτανον

Perfekt
Indikativ

ἥμάρτηκα
ἥμάρτηκας
ἥμάρτηκε
ἥμαρτήκαμεν
ἥμαρτήκατε
ἥμαρτήκασι

Perfekt
Konjunktiv

ἥμαρτήκω
ἥμαρτήκῃς
ἥμαρτήκῃ
ἥμαρτήκωμεν
ἥμαρτήκητε
ἥμαρτήκωσι

Perfekt
Optativ

ἥμαρτήκοιμι
ἥμαρτήκοις
ἥμαρτήκοι
ἥμαρτήκοιμεν
ἥμαρτήκοιτε
ἥμαρτήκοιεν

Perfekt
Infinitiv

ἥμαρτηκέναι

Perfekt
Partizipien

ἥμαρτηκώς
ἥμαρτηκυῖα
ἥμαρτηκός

Plusquamperfekt
Indikativ

ἡμαρτήκη
ἡμαρτήκης
ἡμαρτήκει
ἡμαρτήκεμεν
ἡμαρτήκετε
ἡμαρτήκεσαν

MEDIUM
Präsens
Indikativ

ἁμαρτάνομαι
ἁμαρτάνει
ἁμαρτάνεται
ἁμαρτανόμεθα
ἁμαρτάνεσθε
ἁμαρτάνονται

Präsens
Konjunktiv

ἁμαρτάνωμαι
ἁμαρτάνῃ
ἁμαρτάνηται
ἁμαρτανώμεθα
ἁμαρτάνησθε
ἁμαρτάνωνται

Präsens
Optativ

ἁμαρτανοίμην
ἁμαρτάνοιο
ἁμαρτάνοιτο
ἁμαρτανοίμεθα
ἁμαρτάνοισθε
ἁμαρτάνοιντο

Präsens
Infinitiv

ἁμαρτάνεσθαι

Präsens
Partizipien

ἁμαρτανόμενος
ἁμαρτανομένη
ἁμαρτανόμενον

Präsens
Imperativ

ἁμαρτάνου
ἁμαρτάνεσθε
Aorist
Indikativ

ἡμαρτόμην
ἡμάρτου
ἡμάρτετο
ἡμαρτόμεθα
ἡμάρτεσθε
ἡμάρτοντο

Aorist
Konjunktiv

ἁμάρτωμαι
ἁμάρτῃ
ἁμάρτηται
ἁμαρτώμεθα
ἁμάρτησθε
ἁμάρτωνται

Aorist
Optativ

ἁμαρτοίμην
ἁμάρτοιο
ἁμάρτοιτο
ἁμαρτοίμεθα
ἁμάρτοισθε
ἁμάρτοιντο

Aorist
Infinitiv

ἁμαρτέσθαι

Aorist
Partizipien

ἁμαρτόμενος
ἁμαρτομένη
ἁμαρτόμενον

Aorist
Imperativ

ἁμαρτοῦ
ἁμάρτεσθε
Futur
Indikativ

ἁμαρτήσομαι
ἁμαρτήσει
ἁμαρτήσεται
ἁμαρτησόμεθα
ἁμαρτήσεσθε
ἁμαρτήσονται

Futur
Optativ

ἁμαρτησοίμην
ἁμαρτήσοιο
ἁμαρτήσοιτο
ἁμαρτησοίμεθα
ἁμαρτήσοισθε
ἁμαρτήσοιντο

Futur
Infinitiv

ἁμαρτήσεσθαι

Futur
Partizipien

ἁμαρτησόμενος
ἁμαρτησομένη
ἁμαρτησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἡμαρτανόμην
ἡμαρτάνου
ἡμαρτάνετο
ἡμαρτανόμεθα
ἡμαρτάνεσθε
ἡμαρτάνοντο

Perfekt
Indikativ

ἡμάρτημαι
ἡμάρτησαι
ἡμάρτηται
ἡμαρτήμεθα
ἡμάρτησθε
ἡμάρτηνται

Perfekt
Infinitiv

ἡμαρτῆσθαι

Perfekt
Partizipien

ἡμαρτημένος
ἡμαρτημένη
ἡμαρτημένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἡμαρτήμην
ἡμάρτησο
ἡμάρτητο
ἡμαρτήμεθα
ἡμάρτησθε
ἡμάρτηντο

PASSIV
Präsens
Indikativ

ἁμαρτάνομαι
ἁμαρτάνει
ἁμαρτάνεται
ἁμαρτανόμεθα
ἁμαρτάνεσθε
ἁμαρτάνονται

Präsens
Konjunktiv

ἁμαρτάνωμαι
ἁμαρτάνῃ
ἁμαρτάνηται
ἁμαρτανώμεθα
ἁμαρτάνησθε
ἁμαρτάνωνται

Präsens
Optativ

ἁμαρτανοίμην
ἁμαρτάνοιο
ἁμαρτάνοιτο
ἁμαρτανοίμεθα
ἁμαρτάνοισθε
ἁμαρτάνοιντο

Präsens
Infinitiv

ἁμαρτάνεσθαι

Präsens
Partizipien

ἁμαρτανόμενος
ἁμαρτανομένη
ἁμαρτανόμενον

Präsens
Imperativ

ἁμαρτάνου
ἁμαρτάνεσθε
Aorist
Indikativ

ἡμαρτήθην
ἡμαρτήθης
ἡμαρτήθη
ἡμαρτήθημεν
ἡμαρτήθητε
ἡμαρτήθησαν

Aorist
Konjunktiv

ἁμαρτηθῶ
ἁμαρτηθῇς
ἁμαρτηθῇ
ἁμαρτηθῶμεν
ἁμαρτηθῆτε
ἁμαρτηθῶσι

Aorist
Optativ

ἁμαρτηθείην
ἁμαρτηθείης
ἁμαρτηθείη
ἁμαρτηθεῖμεν
ἁμαρτηθεῖτε
ἁμαρτηθεῖεν

Aorist
Infinitiv

ἁμαρτηθῆναι

Aorist
Partizipien

ἁμαρτηθείς
ἁμαρτηθεῖσα
ἁμαρτηθέν

Aorist
Imperativ

ἁμαρτήθητι
ἁμαρτήθητε
Futur
Indikativ

ἁμαρτηθήσομαι
ἁμαρτηθήσει
ἁμαρτηθήσεται
ἁμαρτηθησόμεθα
ἁμαρτηθήσεσθε
ἁμαρτηθήσονται

Futur
Optativ

ἁμαρτηθησοίμην
ἁμαρτηθήσοιο
ἁμαρτηθήσοιτο
ἁμαρτηθησοίμεθα
ἁμαρτηθήσοισθε
ἁμαρτηθήσοιντο

Futur
Infinitiv

ἁμαρτηθήσεσθαι

Futur
Partizipien

ἁμαρτηθησόμενος
ἁμαρτηθησομένη
ἁμαρτηθησόμενον

Imperfekt
Indikativ

ἡμαρτανόμην
ἡμαρτάνου
ἡμαρτάνετο
ἡμαρτανόμεθα
ἡμαρτάνεσθε
ἡμαρτάνοντο

Perfekt
Indikativ

ἡμάρτημαι
ἡμάρτησαι
ἡμάρτηται
ἡμαρτήμεθα
ἡμάρτησθε
ἡμάρτηνται

Perfekt
Infinitiv

ἡμαρτῆσθαι

Perfekt
Partizipien

ἡμαρτημένος
ἡμαρτημένη
ἡμαρτημένον

Plusquamperfekt
Indikativ

ἡμαρτήμην
ἡμάρτησο
ἡμάρτητο
ἡμαρτήμεθα
ἡμάρτησθε
ἡμάρτηντο