Sphinx Classical Grammar Drill  

Verb Paradigm: progredior, to advance
(progredior, progredi, progressus)

DEPONENT VERB
Present
indicative

progredior
progrederis
progreditur
progredimur
progredimini
progrediuntur

Future
indicative

progrediar
progredieris
progredietur
progrediemur
progrediemini
progredientur

Imperfect
indicative

progrediebar
progrediebaris
progrediebatur
progrediebamur
progrediebamini
progrediebantur

Present
subjunctive

progrediar
progrediaris
progrediatur
progrediamur
progrediamini
progrediantur

Present
imperative

progredere
progredimini

Imperfect
subjunctive

progrederer
progredereris
progrederetur
progrederemur
progrederemini
progrederentur

Present
participle

progrediens

Future
participle

progressurus

Present
infinitive

progredi

Perfect
participle

progressus, -a, -um

Gerundive
 

progrediendus, -a, -um