Sphinx Klassische Grammatikübung  

Paradigma: progredior, vorrücken
(progredior, progredi, progressus)

DEPONENT VERB
Präsens
Indikativ

progredior
progrederis
progreditur
progredimur
progredimini
progrediuntur

Futur I
Indikativ

progrediar
progredieris
progredietur
progrediemur
progrediemini
progredientur

Imperfekt
Indikativ

progrediebar
progrediebaris
progrediebatur
progrediebamur
progrediebamini
progrediebantur

Präsens
Konjunktiv

progrediar
progrediaris
progrediatur
progrediamur
progrediamini
progrediantur

Präsens
Imperativ

progredere
progredimini

Imperfekt
Konjunktiv

progrederer
progredereris
progrederetur
progrederemur
progrederemini
progrederentur

Präsens
Partizip

progrediens

Futur I
Partizip

progressurus

Präsens
Infinitiv

progredi

Perfekt
Partizip

progressus, -a, -um

Gerundivum
 

progrediendus, -a, -um