Sphinx Klassische Grammatikübung  

Paradigma: neglego, vernachlässigen
(neglego, neglegere, neglexi, neglectum)

AKTIV
Präsens
Indikativ

neglego
neglegis
neglegit
neglegimus
neglegitis
neglegunt

Futur I
Indikativ

neglegam
negleges
negleget
neglegemus
neglegetis
neglegent

Imperfekt
Indikativ

neglegebam
neglegebas
neglegebat
neglegebamus
neglegebatis
neglegebant

Perfekt
Indikativ

neglexi
neglexisti
neglexit
negleximus
neglexistis
neglexerunt

Plusquamperfekt
Indikativ

neglexeram
neglexeras
neglexerat
neglexeramus
neglexeratis
neglexerant

Futur II
Indikativ

neglexero
neglexeris
neglexerit
neglexerimus
neglexeritis
neglexerint

Präsens
Konjunktiv

neglegam
neglegas
neglegat
neglegamus
neglegatis
neglegant

Präsens
Imperativ

neglege
neglegite

Imperfekt
Konjunktiv

neglegerem
neglegeres
neglegeret
neglegeremus
neglegeretis
neglegerent

Perfekt
Konjunktiv

neglexerim
neglexeris
neglexerit
neglexerimus
neglexeritis
neglexerint

Plusquamperfekt
Konjunktiv

neglexissem
neglexisses
neglexisset
neglexissemus
neglexissetis
neglexissent

Präsens
Partizip

neglegens, -ntis

Futur I
Partizip

neglecturus, -a, -um

Präsens
Infinitiv

neglegere

Perfekt
Infinitiv

neglexisse

Gerund
 

neglegendus

Supinum
 

neglectum, -u

PASSIV
Präsens
Indikativ

neglegor
neglegeris
neglegitur
neglegimur
neglegimini
negleguntur

Futur I
Indikativ

neglegar
neglegeris
neglegetur
neglegemur
neglegemini
neglegentur

Imperfekt
Indikativ

neglegebar
neglegebaris
neglegebatur
neglegebamur
neglegebamini
neglegebantur

Präsens
Konjunktiv

neglegar
neglegaris
neglegatur
neglegamur
neglegamini
neglegantur

Präsens
Imperativ

neglegere
neglegimini

Imperfekt
Konjunktiv

neglegerer
neglegereris
neglegeretur
neglegeremur
neglegeremini
neglegerentur

Präsens
Infinitiv

neglegi

Perfekt
Partizip

neglectus, -a, -um

Gerundivum
 

neglegendus, -a, -um