Sphinx Klassische Grammatikübung  

Paradigma: decipio, täuschen
(decipio, decipere, decepi, deceptum)

AKTIV
Präsens
Indikativ

decipio
decipis
decipit
decipimus
decipitis
decipiunt

Futur I
Indikativ

decipiam
decipies
decipiet
decipiemus
decipietis
decipient

Imperfekt
Indikativ

decipiebam
decipiebas
decipiebat
decipiebamus
decipiebatis
decipiebant

Perfekt
Indikativ

decepi
decepisti
decepit
decepimus
decepistis
deceperunt

Plusquamperfekt
Indikativ

deceperam
deceperas
deceperat
deceperamus
deceperatis
deceperant

Futur II
Indikativ

decepero
deceperis
deceperit
deceperimus
deceperitis
deceperint

Präsens
Konjunktiv

decipiam
decipias
decipiat
decipiamus
decipiatis
decipiant

Präsens
Imperativ

decipe
decipite

Imperfekt
Konjunktiv

deciperem
deciperes
deciperet
deciperemus
deciperetis
deciperent

Perfekt
Konjunktiv

deceperim
deceperis
deceperit
deceperimus
deceperitis
deceperint

Plusquamperfekt
Konjunktiv

decepissem
decepisses
decepisset
decepissemus
decepissetis
decepissent

Präsens
Partizip

decipiens, -ntis

Futur I
Partizip

decepturus, -a, -um

Präsens
Infinitiv

decipere

Perfekt
Infinitiv

decepisse

Gerund
 

decipiendus

Supinum
 

deceptum, -u

PASSIV
Präsens
Indikativ

decipior
deciperis
decipitur
decipimur
decipimini
decipiuntur

Futur I
Indikativ

decipiar
decipieris
decipietur
decipiemur
decipiemini
decipientur

Imperfekt
Indikativ

decipiebar
decipiebaris
decipiebatur
decipiebamur
decipiebamini
decipiebantur

Präsens
Konjunktiv

decipiar
decipiaris
decipiatur
decipiamur
decipiamini
decipiantur

Präsens
Imperativ

decipere
decipimini

Imperfekt
Konjunktiv

deciperer
decipereris
deciperetur
deciperemur
deciperemini
deciperentur

Präsens
Infinitiv

decipi

Perfekt
Partizip

deceptus, -a, -um

Gerundivum
 

decipiendus, -a, -um